Skip to content

Cookie- en privacyverklaring

Mevrouw Astrid Rotsteeg, woonachtig te Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.astridrotsteeg.nl
06-58974716

Astrid Rotsteeg is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via info@astridrotsteeg.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Astrid Rotsteeg Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (dit blijkt uit de foto’s en deze worden niet actief verwerkt)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer indien de betaling per overboeking geschiedt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Astrid Rotsteeg Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras (helaas moet ik dit vermelden omdat dit blijkt uit foto’s)
 • Gegevens over mensen jonger dan 16 jaar verzamelt Astrid Rotsteeg Fotografie niet, tenzij er toestemming van ouders of voogd is. Helaas is het niet te controleren welke leeftijd mijn websitebezoekers hebben. Indien je vermoedt dat ik gegevens heb verzameld van een persoon onder 16 jaar zonder toestemming, neem dan contact op met mij en ik zoek dat uit. Indien dit het geval blijkt te zijn, verwijder ik deze gegevens direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Astrid Rotsteeg Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Astrid Rotsteeg Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Astrid Rotsteeg Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Astrid Rotsteeg Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Astrid Rotsteeg Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen middels het contactformulier dat je invult op de website. Het is voor mij leesbaar via e-mail (Google mail of Outlook). Overige informatie zoals adres geef je mij per mail of per telefoon.
 • Je hebt bij je boeking toestemming voor het delen van je foto’s hebt gegeven. De foto’s kunnen worden gedeeld via de website www.astridrotsteeg.nl en diverse social media zoals Instagram en Facebook. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken en dan zal ik de foto’s desgewenst verwijderen.
 • Ik gebruik Word en Excel voor boekhouding, correspondentie en offertes. Hier worden naam, adres en woonplaats verwerkt, inclusief locatie van de shoot.
 • Definitieve fotoresultaten deel ik met jou middels WeTransfer of via platform Pixieset. De foto’s worden daarna tevens opgeslagen op een externe harde schijf en in de cloud (OneDrive, DropBox, Google Cloud).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Astrid Rotsteeg Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle bovenvermelde informatie blijft bewaard zolang dit voor belastingredenen nodig is of totdat mijn onderneming is beëindigd. Gegevens die uit foto’s kunnen worden gehaald blijven bewaard zolang mijn onderneming actief is of de website met portfolio blijft bestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Astrid Rotsteeg Fotografie verstrekt geen informatie aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Astrid Rotsteeg Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Astrid Rotsteeg Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
 
Hieronder een overzicht:
 • Google analytics
 • WordPress

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Astrid Rotsteeg Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@astridrotsteeg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Astrid Rotsteeg Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Astrid Rotsteeg Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier of via info@astridrotsteeg.nl