Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Astrid Rotsteeg Fotografie

Gegevens

Astrid Rotsteeg Fotografie
Barendrecht
06 – 5897 4718

Algemeen

Astrid Rotsteeg Fotografie behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Reeds gemaakte (prijs)afspraken worden vanzelfsprekend niet zomaar eenzijdig gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Astrid Rotsteeg Fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Astrid Rotsteeg Fotografie doet haar best om jou of je kind/dier op de gewenste wijze op de foto vast te leggen. Vooral bij bijvoorbeeld kinderen en bij dieren is dit soms lastig. Natuurlijk is het niet mogelijk een persoon of dier in een bepaalde pose te dwingen. Astrid Rotsteeg Fotografie is niet verantwoordelijk voor het niet op de gewenste wijze uitvoeren van bepaalde poses of uitdrukkingen. Indien een fotoshoot bij Astrids thuisstudio plaatsvindt, dan dien je er rekening mee te houden dat er een hond aanwezig is.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Astrid Rotsteeg Fotografie.
Bij aanschaf van media met de digitale bestanden op hoge resolutie heeft opdrachtgever het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken. Ook publiceren in gedrukte media is niet toegestaan, omdat de auteursrechten bij Astrid Rotsteeg Fotografie liggen. 

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door Astrid Rotsteeg Fotografie. Dat houdt in dat Instagram- (of andere) bewerkingen NIET zijn toegestaan. Kort gezegd: upload foto’s in originele staat wat betreft kleuren en bewerking. Bij delen via social media verzoek ik je mijn logo of website te vermelden. 

Toestemming

De opdrachtgever geeft toestemming aan Astrid Rotsteeg Fotografie om de gemaakte foto’s van opdrachtgever en de overige gefotografeerden te gebruiken. Voorbeelden zijn: eigen commerciële en zakelijke doeleinden op internet (zoals portfolio/blog/social media/ebook/andere website, deze lijst van opsommingen is niet limitatief). Tevens kan werk worden gebruikt voor gratis en bedrijfsdrukwerk in eigen beheer (zoals flyers/expositie/producten/boek, deze lijst van opsomming is niet limitatief). Ook voor alle huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten van Astrid Rotsteeg Fotografie kunnen de foto’s worden gebruikt. Opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Daarentegen: ik sta voor veel mogelijkheden open. Eventuele wensen die van deze paragraaf afwijken, kun je melden in je boeking of informatieaanvraag. Ik denk graag met je mee.

Gebruik foto’s

Opdrachtgever mag foto’s zonder toestemming van Astrid Rotsteeg Fotografie niet insturen naar bijvoorbeeld fotowedstrijden. Het gebruik van een eigen camera of mobiele telefooncamera tijdens mijn fotoshoots is verboden. 
Indien opdrachtgever niet wil dat de foto’s via bovengenoemde media worden gedeeld, dan dient dit bij boeken van de shoot te worden aangegeven. Het kan zijn dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Dit wordt daarom bij boeking duidelijk gecommuniceerd.
Astrid Rotsteeg Fotografie is niet aansprakelijk voor oneigenlijk en ongeoorloofd gebruik van foto’s door derden. Denk bijvoorbeeld aan het zonder toestemming door derden downloaden en delen van social media of website-inhoud  van Astrid Rotsteeg Fotografie.
Astrid Rotsteeg Fotografie is wel verplicht tot het meewerken aan opsporing van mensen die zich niet houden aan portret- of andere rechten. 

Naamsvermelding en delen van foto’s

Je nieuwe mooie foto’s delen op social media? Dan ben je verplicht om Astrid Rotsteeg Fotografie duidelijk te vermelden. Dit kan door te verwijzen naar mijn website of social mediaprofiel, of deel een foto met mijn logo. Delen en taggen via de accounts van Astrid Rotsteeg Fotografie mag natuurlijk altijd.

Vergoedingen

Indien partijen geen afwijkende vergoeding zijn overeengekomen, is de door Astrid Rotsteeg Fotografie op de website vermelde vergoeding  van toepassing.

Je betaalt de vergoedingen minimaal 2 dagen voorafgaand aan de shoot via bankrekening of contant vooruit. Indien je contant betaalt, dan graag gepast. Wisselgeld is, evenals andere contanten, niet aanwezig.
De reservering van je fotoshoot is pas definitief bij ontvangst van de betaling, of bij bevestiging dat contante betaling akkoord is.
Het kan voorkomen dat Astrid Rotsteeg Fotografie hogere kosten maakt en/of meerwerk verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn. In dat geval komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. Dit is echter met name op zakelijke fotografie van toepassing. Meerwerk of extra kosten worden, mits mogelijk, altijd van tevoren gecommuniceerd.

Levering fotoproducten

Fotografische werken worden niet geleverd indien de betaling nog niet is ontvangen.
Bij bestellen van fysieke fotoproducten wordt de bestelling pas geplaatst na ontvangst van het verschuldigde afgesproken bedrag.
Indien fotoafdrukken, canvassen, albums of andere fotoproducten beschadigd of in onjuiste staat ontvangen worden, dient opdrachtgever dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan Astrid Rotsteeg Fotografie. Na deze tijd nemen we eventuele beschadigingen of klachten omtrent het product niet meer in behandeling.
Bestelde fysieke fotoreproducties via een andere weg (dus een derde partij anders dan Astrid Rotsteeg Fotografie) vallen niet onder de garantie.

Rechten van anderen dan opdrachtgever

Indien opdrachtgever een foto openbaar maakt, dan is hij of zij zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en eventuele andere rechthebbenden. Opdrachtgever vrijwaart Astrid Rotsteeg Fotografie van alle aanspraken hierop.
Astrid Rotsteeg Fotografie is wel verplicht tot het meewerken aan opsporing van mensen die zich niet houden aan portret- of andere rechten.

Privacy

Astrid Rotsteeg Fotografie respecteert je privacy en gaat vertrouwelijk om met je gegevens, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. Regelmatig worden foto’s gedeeld via de website of social media, hiervoor is middels algemene voorwaarden en boeking toestemming gegeven. Foto’s waarvoor toestemming wordt ingetrokken, zullen op verzoek zo snel mogelijk worden verwijderd. Gedetailleerde informatie over je privacy kun je lezen op de Cookie- en privacypagina.

Klachten

Klachten inzake het geleverde fotografische werk dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Astrid Rotsteeg Fotografie te worden medegedeeld. Astrid Rotsteeg Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Uitzondering hierop is als dit tot onevenredige schade voor opdrachtgever zou leiden. Ontvangt de klant de beelden per mails of wetransfer en reageert de klant niet binnen 48 uur, dan gaat Astrid Rotsteeg Fotografie er vanuit dat de klant tevreden is.